Koza Görsel Kültür ve Sanat Derneği (KozaVisual) sanatçılar, kültür ve sanat çalışanları ve araştırmacıların bir arada düşünüp üretebilecekleri bir platformdur. Görsel kültür, görsel ve dijital sanatlar, belgesel ve etnografik film, performans sanatı alanlarında projeler geliştirir ve uygular. Sanatçıların üretimlerini sergileme ve dağıtım ağlarına ilişkin anakım ve ticari olmayan, alternatif alanlar ve ağlar geliştirir. Kolektif üretim stratejilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması bağlamında yerel ve uluslararası kültür sanat ağlarıyla ortak çalışır. Yer aldığı coğrafyada benzer yönelimlere sahip girişimler, platformlar ve kurumlarla görsel kültür ve görsel düşünme araçlarının kullanım olanaklarının ve pratiklerinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik araştırmalar yürütür ve projeler uygular. Yaratıcı, yenilikçi, özgürleştirici ve eleştirel sanat pratiklerinin tartışılması ve uygulanmasına yönelik girişimlerde bulunur. Kolektif üretim ve dağıtım prensibini izler.

2007-2013 Faaliyet Raporu
http://kozavisual.net/wp-content/uploads/KozaVisual-2007-2013.pdf

koza_logoen

Koza Visual Culture and Arts Association (KozaVisual) is designed as a platform for artists, art and cultural actors and researchers aiming to discuss and produce together. KozaVisual develops and implements projects in the fields of visual culture, visual and digital arts, documentary and ethnographic film, and performance art. Develops uncommercial, alternative exhibition spaces and distribution networks for artists and cultural actors. Collaborates with local and transnational cultural networks. Conducts researches and implements projects on the development and expansion of utilizing the visual culture and visual thinking tools in the surrounding region along with the collectives, groups and platforms having similar orientations. Aims to initiate discussions intending implementation of creative, innovative, liberating and inquisitive art practices, and follows the principles of collective production and distribution in parallel to decentralization of art and culture in its geographical location.

Activity Report 2007-2013

http://kozavisual.net/wp-content/uploads/KozaVisual-2007-2013.pdf